Archiv aktualit

Hlášení MR 19.10.2020 - oznámení MUDr. Prokop; den otevřených dveří exotické zahrady v Přibicích; akce Koberce Trend
více
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK
více
Hlášení MR 16.10.2020 - Roušky a dezinfekce; Sbírka Koláč pro hospic
více
Návrh SDV ZŠ a MŠ Bratčice p.o. na roky 2022 a 2023
více
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice p.o. na rok 2021
více
Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva 19.10.2020
více
Hlášení MR 9.10.2020 - Omezení úředních hodin; zrušení bohoslužeb
více
Informace FÚ pro JMK o možnosti odložení platby daně, popřípadě rozložení na splátky
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 - Bratčice
více
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně č. 3/2020
více
Hlášení MR 25. a 28. 9 . 2020 - Faktury za vodné a stočné
více
GDPR – zásady zpracování osobních údajů
více
Rozpočtové opatření 9/2020
více
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva konaného dne 31.8.2020
více
Rozpočtové opatření 8/2020
více
Nabídka pohybových aktivit Židlochovice - Zumba Strong/Tabata, Zum!Dance pro dívky
více
Podzimní taneční kurzy Taneční škola Novosádovi
více
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva konaného dne 17.8.2020
více
Rozpočtové opatření 7/2020
více
Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 (kůrovcová opatření)
více
Veřejná vyhláška - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39517 a MK v obci Bratčice - hasičské závody
více
Provoz a nabídka služeb Komunitního centra v Židlochovicích
více
Hlášení MR 15.7.2020 - Divadelní hra Slavíci z Madridu
více
Komunitní bazárek v Židlochovicích - pomoc sociálně potřebným
více
Workshop 2020 "Policistou na zkoušku"
více
Rozpočtové opatření 6/2020
více
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 22.6.2020
více
Rozpočtové opatření 5/2020
více
Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva konaného 18.5.2020
více
Závěrečný účet za rok 2019
více
Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2019
více
Provoz OÚ - změna úředních hodin
více
Rozpočtové opatření 4/2020
více
Provoz MěÚ Židlochovice od 20.4.2020
více
VV_OOP_MZe_kůrovcová_opatření
více
Rozpočtové opatření 3/2020
více
Informace v souvislosti s výskytem koronaviru
více
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Bratčice
více
Mimořádná opatření MZČR v návaznosti na šíření koronaviru a uzavření MŠ a ZŠ Bratčice
více
Rozpočtové opatření 2/2020
více
Strategický plán rozvoje obce Bratčice 2020 - 2024
více
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bratčice 2020 - 2024
více
Operační plán rozvoje sportu
více
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva konaného 24.2.2020
více
Účetní výkazy za rok 2019
více
Účetní výkazy a příloha 2019
více
Rozpočtové opatření 1/2020
více
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019
více
OZV č. 1/2020, o místních poplatcích
více
Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva konaného 13.1.2020
více
Lekce power jógy
více
DOTAČNÍ PROGRAMY
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
OZV č. 2/2019, o místních poplatcích
více
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020
více
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020
více
Schválený SDV na roky 2021-2022
více
Návrh SDV na roky 2021-2022
více
Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 9.12.2019
více
SDV obce na roky 2021-2022 schválený
více
Návrh SDV obce na roky 2021-2022
více
Rozpočet obce na rok 2020 - schválený
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
více
VV opatření obecné povahy MZe - kůrovcová opatření
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Rozbory vody
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva dne 9.9.2019
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
VV-OOP MZe zalesňování
více
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 19.8.2019
více
Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN
více
Zápis z 10.zasedání zastupitesltva 29.7.2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva dne 10.6.2019
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
OZV č. 1/2019 "O zrušení OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Bratčice"
více
Rozpočtové opatření 3/2019
více
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019
více
VV Opatření obecné povahy MZE ČR
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Seznam nedostatečně určitě zapsaných vlastníků osob v KN Bratčice
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Rozpočtové opatření 13/2018

Návrh SDV na roky 2020-2022
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Schválený střednědobý výhled na roky 2020-2022
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
více
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Regionu Židlochovicko
více
Sběrný dvůr Bratčice
více
Seznam nedostatenč určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Vybudování sběrného dvora
více
Oznámení o zveřejnění Smlouvy o příspěvku na provozování Pošty Partner s obcí Syrovice
více
Nedostatečně idenfifikovaní vlastníci
více
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Šatavska, svazku obcí
více
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Obce Bratčice
více