Archiv aktualit

Hlášení MR 4.6.2020 - nabídka pracovního místa MOHLIS - Brno, Hradní slavnosti POLOPRO na Hradu a zámku Dolní Kounice
více
Hradní slavnosti POLOPRO - Hrad a zámek Dolní Kounice
více
Návrh závěrečného účtu svazků obcí Šatavsko za rok 2019
více
Hlášení MR 28.5.2020 - dovolená MUDr. Kostková, Drůbežárna Prace
více
Hlášení MR 26.5.2020 - provoz MLK; nabídka štípaného palivového dřeva
více
VV - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy a MK v obci Bratčice v souvislosti s opravou opěrné zdi u mostního objektu 39513-5
více
Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva konaného 18.5.2020
více
Závěrečný účet Regionu Žiclochovicko za rok 2019
více
"Policistou na zkoušku" Workshop 2020
více
Závěrečný účet za rok 2019
více
Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2019
více
Zrušení plánovaných akcí na Myslivně
více
Záměr směny obecních pozemků
více
Provoz OÚ - změna úředních hodin
více
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
více
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky p.o. Základní škola Újezd u Brna
více
VV - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení veřejného projednání
více
Šatavsko - vyúčtování vodné, stočné 2019
více
Rozpočtové opatření 4/2020
více
Situace ohledně provozu mateřské školy a žádost o vyjádření rodičů
více
Provoz MěÚ Židlochovice od 20.4.2020
více
VV_OOP_MZe_kůrovcová_opatření
více
Rozpočtové opatření 3/2020
více
DŮLEŽITÉ!!!
Upozorňujeme občany, že od dnešní půlnoci (19.3.2020) je zákaz vycházení bez zakrytí úst a nosu.  Dále vláda rozhodla, že mezi 10 a 12 hodinou mohou v obchodě nakupovat pouze lidé nad 65 let, ostatním je v tyto hodiny vstup do obchodu zakázán.
více
Svazek obcí Šatavsko - přerušení provozu kanceláře v Ledcích
více
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
více
Informace v souvislosti s výskytem koronaviru
více
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Bratčice
více
Mimořádná opatření MZČR v návaznosti na šíření koronaviru a uzavření MŠ a ZŠ Bratčice
více
Mimořádné opatření MZČR - uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol ode dne 11. března 2020
více
Rozpočtové opatření 2/2020
více
Strategický plán rozvoje obce Bratčice 2020 - 2024
více
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bratčice 2020 - 2024
více
Operační plán rozvoje sportu
více
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva konaného 24.2.2020
více
Účetní výkazy za rok 2019
více
Účetní výkazy a příloha 2019
více
Rozpočtové opatření 1/2020
více
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019
více
OZV č. 1/2020, o místních poplatcích
více
Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva konaného 13.1.2020
více
Lekce power jógy
více
DOTAČNÍ PROGRAMY
více
Rozpočtové opatření 11/2019
více
OZV č. 2/2019, o místních poplatcích
více
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020
více
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020
více
Schválený SDV na roky 2021-2022
více
Návrh SDV na roky 2021-2022
více
Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 9.12.2019
více
SDV obce na roky 2021-2022 schválený
více
Návrh SDV obce na roky 2021-2022
více
Rozpočet obce na rok 2020 - schválený
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
více
VV opatření obecné povahy MZe - kůrovcová opatření
více
Rozpočtové opatření 10/2019
více
Rozpočtové opatření 9/2019
více
Rozbory vody
více
Rozpočtové opatření 8/2019
více
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva dne 9.9.2019
více
Rozpočtové opatření 7/2019
více
VV-OOP MZe zalesňování
více
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 19.8.2019
více
Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN
více
Zápis z 10.zasedání zastupitesltva 29.7.2019
více
Rozpočtové opatření 6/2019
více
Rozpočtové opatření 5/2019
více
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva dne 10.6.2019
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
OZV č. 1/2019 "O zrušení OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Bratčice"
více
Rozpočtové opatření 3/2019
více
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019
více
VV Opatření obecné povahy MZE ČR
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Seznam nedostatečně určitě zapsaných vlastníků osob v KN Bratčice
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Rozpočtové opatření 13/2018

Návrh SDV na roky 2020-2022
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Schválený střednědobý výhled na roky 2020-2022
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
více
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Regionu Židlochovicko
více
Sběrný dvůr Bratčice
více
Seznam nedostatenč určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Vybudování sběrného dvora
více
Oznámení o zveřejnění Smlouvy o příspěvku na provozování Pošty Partner s obcí Syrovice
více
Nedostatečně idenfifikovaní vlastníci
více

Založení profilu obce Bratčice na sociální síti FACEBOOK

Více ZDE


Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Šatavska, svazku obcí
více
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Obce Bratčice
více