Obec

DOTAČNÍ PROGRAMY

DOTAČNÍ PROGRAMY

Financování přístavby MŠ Bratčice

 

Financování vybudování sběrného dvora

 

Financování Revitalizace návsi v obci Bratčice

Financování Hospodaření se srážkovými vodami v obci Bratčice

 

Financování cisternové automobilové stříkačky