Historie obce

HISTORIE OBCE  BRATČICE 

  Osada, dědina a obec s historickými názvy Bratřice, Bračice, Braczicz a nyní Bratčice je prastará. Z období Třetihor, kdy sem dosahovalo moře jsou na jih od obce velká naleziště písku, který se doposud těží. Z této doby pochází i naleziště slínu a jílu, která byla v minulosti využívána 4 cihelnami. Z prvohor rovněž pochází i lokalita s vyvřelinou diorit, který se rovněž těžil. Dnes se v této lokalitě nachází skládka  provozovaná firmou STAVOS Brno, a.s.

       Při skrývkách v místní pískovně bylo objeveno tábořiště z období před 30 000 lety se zbytky koster mamutů a sobů. V obci byly dále nalezeny kostry a lebky se všemi zdravými zuby staré cca. 5000 let a zbytky Slovanské keramiky ze 7. století našeho letopočtu.

       První psané zmínky o obci pochází z roku 1537, kdy se píše v kronice Dolnokounického kláštera o tom, že po zániku kláštera prodal král Ferdinand I. Bratčice Jiřímu Žabkovi z Limberka

 

PROMĚNY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

   Stav v roce 1937

historicka fotografie obecniho uradu

 

Stav před rekonstrukcí započatou v roce 2010

budova obecniho uradu v roce 1999

Stav po rekonstrukci

 soucasna podoba obecniho uradubocni pohled na obecni urad