Svazek obcí Region Židlochovicko

DSO Židlochovicko

Svazek obcí je právní forma spolupráce obcí, jež umožňuje vystupovat v něm sdruženým obcím jako právní subjekt.

Náš dobrovolný svazek obcí " REGION ŽIDLOCHOVICKO" vznikl po delších přípravách dnem registrace 9.srpna 2004. Prvním úkolem bylo vypracovat plánovací dokument (Strategie rozvoje), ve kterém by na základě kompletní analýzy našeho území byly stanoveny prioritní projekty, jejichž realizace by měla umožnit udržitelný rozvoj regionu.

 

Členské obce

Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko tvoří členské obce:

Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Přísnotice, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žatčany, Židlochovice.

 

Strategie rozvoje židlochovického regionu

Svazek obcí Region Židlochovicko zadal zpracování STRATEGIE ROZVOJE ŽIDLOCHOVICKÉHO REGIONU, jejímž cílem je stanovit obrysy plánovitého rozvoje regionu tak, aby byla zajištěna jeho kompexnost a udržitelnost.

 

Společné projekty

Prvním společným projektem byla tvorba plánovacího dokumentu "Strategie rozvoje Židlochovického regionu", jehož zpracováním byla na základě výběru pověřena společnost SAURA,s.r.o. Jako vstupní údaje anylýzy našeho regionu posloužily kromě již existujících dokumentů a údajů ČSÚ též dotazníková šetření na obecních úřadech i mezi občany a záznamy diskuzí u kulatého stolu na téma "Rozvoj Židlochovicka".

Výstupy práce byly průběžně konzultovány s představiteli obcí a celý dokument byl dokončen dne 15. prosince 2004. Na jeho realizaci se finančně podílel Region Židlochovicko a Jihomoravský kraj.

Z výsledků Strategie rozvoje Židlochovického regionu vyplývá potřeba rozpracovat některá témata podrobněji. Jedním z největších slabin našeho území je stav životního prostředí a vzhled krajiny, proto se svazek obcí rozhodl pořídit projekt "Krajinný plán Regionu Židlochovicko". Jeho cílem je stanovení optimální podoby krajiny jak z hlediska ekologické stability, tak i z hlediska estetické úrovně, jež dohromady vytváří kvalitní prostředí pro život místních obyvatel i návštěvníků.

Samotná realizace krajinného plánu bude rozčleněna do etap dle připravenosti jednotlivých dílčích projektů.

V první fázi poslouží jako jednotící vodítko pro některými obcemi nově zpracovávanou územně - plánovací dokumentaci.

 

Poslání organizace, kontakt

Poslání organizace:

Předmětem činnosti Regionu Židlochovicko je zejména sladění zájmů a činností samospráv členů svazku a jejich následná ochrana a prosazování v oblastech jim společných. Cílem je vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj regionu s využitím místních hmotných a lidských zdrojů dle strategických rozvojových dokumetů svazku. ( Více ve Stanovách svazku: Článek 4 - Předmět činnosti svazku)

 

Kontakt:

Region Židlochovicko, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, tel.: 547426011, www.zidlochovicko.cz  
posta@zidlochovice.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript