Odběr novinek

Přihlášení pro odběr novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt osobních údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Obec Bratčice, se sídlem Bratčice čp. 36, 664 67, zpracovávala moje osobní údaje v tomto rozsahu:

- jméno, příjmení, datum narození, bydliště,

- telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení,

za účelem využívání služby odběru novinek o dění v obci, a to na nejdéle do odvolání tohoto souhlasu.

Přes email a sms zprávy můžu dostávat informace o novinkách v mé obci. To vše slouží pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb.

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu

- provozovateli webových stránek.

Informace pro odběratele novinek:

  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu.
  • Máte právo souhlas kdykoliv odvolat. V zápatí každého emailu máte možnost zrušit zasílání dalších e-mailů a souhlas tímto způsobem odvolat.
  • Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
  • Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů.
  • V případech vymezených GDPR máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • V případech stanovených v GDPR máte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů (právo být zapomenut).
  • Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany Obce, nebo pokud se domníváte, že Obec neplní své povinnosti vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Obce. V tomto případě je Obec povinna ukončit zpracování, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Obce nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami fyzické osoby.
  • Další informace o zpracování osobních údajů Obcí včetně způsobu uplatnění práv jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.obecbratcice.cz v záložce GDPR - Ochrana osobních údajů.

 

 

 

Pokud nejste dosud registrováni, použijte volbu "Nová Registrace" vlevo dole v menu. Pro změny v přihlášení použijte pole pod tímto textem.

Tučně uvozené řádky jsou pro registraci povinné. Bez jejich vyplnění nebudete zaregistrováni. Ostatní údaje povinné nejsou. Pokud vyplníte pole "SMS Email" podle pokynů Vašeho mobilního operátora (Pro O2 je formát +420devítimístné číslo vašeho telefonu@sms.cz.o2.com a pro Vodafone je formát +420devítimístné číslo vašeho telefonu@vodafonemail.cz a v případě operátora T-mobile je potřeba využít postup popsaný níže v odkazu, poté budete dostávat novinky z vybraného menu i na Váš mobilní telefon formou SMS.

Postup na aktivaci E-mail do sms T-mobile ZDE: