Úřední deska
Návrh SDV Šatavska na rok 2021-2022
Návrh rozpočtu Šatavska na rok 2020
Návrh SDV ZŠ a MŠ Bratčice na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020
Návrh SDV 2021-2022 DSO Region Židlochovicko
Návrh rozpočtu 2020 DSO - Řegion Židlochovicko
Návrh střednědobého výhledu Obce Bratčice na r. 2021-2022
Návrh rozpočtu Obce Bratčice na rok 2020
Oznámení návrhu OOP o stanovení místní úpravy provozu v obci Bratčice "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"
VV-OOP MZe zalesňování
Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN
VV Opatření obecné povahy MZE ČR
Seznam nedostatečně určitě zapsaných vlastníků osob v KN Bratčice
VPS s Měste Židlochovice - PK
Veřejná vyláška - umístění dočasné stavby - Ekodvůr Bratčice
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Regionu Židlochovicko
Seznam nedostatenč určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Oznámení o zveřejnění Smlouvy o příspěvku na provozování Pošty Partner s obcí Syrovice
Nedostatečně idenfifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Šatavska, svazku obcí
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Obce Bratčice