Vyhlášky
OZV 4/2017 místní poplatky
OZV - zákaz požívání alkohol.nápojů
OZV - Společný školský obvod
OZV 1/2017 o regulaci provozování hazardních her
Nařízení obce Bratčice č. 1/2014
OZV č. 2/2013 O úhradě vodného
ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Bratčice - část 2
Změna č. 1 část 2 územního plánu obce bratčice (3)
Změna č. 1 část 2 územního plánu obce bratčice (2)
Změna č. 1 část 2 územního plánu obce bratčice
Rozvojové plochy - zábor
OZV "Zrušovací vyhláška"
OZV "O závazných částech územního plánu"
OZV "O stanovení podmínek k zabezpečení podmínek PO v obci Bratčice při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob"
OZV "O požární ochraně"
OZV "O pohřebnictví"
OZV "O odpadech"
OZV "Dokument - Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu"
Návrh funkčního využití ploch a regulační zásady
Návrh funkčního využití ploch
Koordinační výkres
OZV "O fondu rozvoje bydlení"
OZV "O spalování tuhých paliv"