Aktuality

Provoz OÚ na konci roku

Oznamujeme občanům, že z důvodu uzavírání pokladny a nutného odvedení hotovosti bude na obecním úřadě přijímána hotovost pouze do čtvrtka 19. prosince. V době od pondělí 23. prosince do středy 1. ledna bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Hlášení MR 11.12.

VV opatření obecné povahy MZe - kůrovcová opatření

Hlášení MR 9.12.

Rozpočtové opatření 10/2019

Návrh SDV Šatavska na rok 2021-2022

Návrh rozpočtu Šatavska na rok 2020

Návrh SDV ZŠ a MŠ Bratčice na roky 2021-2022

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020

Návrh SDV 2021-2022 DSO Region Židlochovicko

Návrh rozpočtu 2020 DSO - Řegion Židlochovicko

Návrh střednědobého výhledu Obce Bratčice na r. 2021-2022

Návrh rozpočtu Obce Bratčice na rok 2020

Rozpočtové opatření 9/2019

Rozbory vody

Rozpočtové opatření 8/2019

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva dne 9.9.2019

Rozpočtové opatření 7/2019

VV-OOP MZe zalesňování

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 19.8.2019

Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN

Zápis z 10.zasedání zastupitesltva 29.7.2019

Rozpočtové opatření 6/2019

Rozpočtové opatření 5/2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva dne 10.6.2019

Rozpočtové opatření 4/2019

Rozpočtové opatření 3/2019

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019

VV Opatření obecné povahy MZE ČR

Rozpočtové opatření 2/2019

Seznam nedostatečně určitě zapsaných vlastníků osob v KN Bratčice

Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočtové opatření 13/2018

Návrh SDV na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu na rok 2019

Schválený střednědobý výhled na roky 2020-2022

Schválený rozpočet na rok 2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Regionu Židlochovicko

Sběrný dvůr Bratčice

Seznam nedostatenč určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Vybudování sběrného dvora

Oznámení o zveřejnění Smlouvy o příspěvku na provozování Pošty Partner s obcí Syrovice

Nedostatečně idenfifikovaní vlastníci

Založení profilu obce Bratčice na sociální síti FACEBOOK

Více ZDE

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Šatavska, svazku obcí

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Obce Bratčice