Aktuality

Hlášení MR 4.6.2020 - nabídka pracovního místa MOHLIS - Brno, Hradní slavnosti POLOPRO na Hradu a zámku Dolní Kounice

Hradní slavnosti POLOPRO - Hrad a zámek Dolní Kounice

Návrh závěrečného účtu svazků obcí Šatavsko za rok 2019

Hlášení MR 28.5.2020 - dovolená MUDr. Kostková, Drůbežárna Prace

Hlášení MR 26.5.2020 - provoz MLK; nabídka štípaného palivového dřeva

VV - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy a MK v obci Bratčice v souvislosti s opravou opěrné zdi u mostního objektu 39513-5

Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva konaného 18.5.2020

Závěrečný účet Regionu Žiclochovicko za rok 2019

"Policistou na zkoušku" Workshop 2020

Závěrečný účet za rok 2019

Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2019

Zrušení plánovaných akcí na Myslivně

Záměr směny obecních pozemků

Provoz OÚ - změna úředních hodin

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky p.o. Základní škola Újezd u Brna

VV - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení veřejného projednání

Šatavsko - vyúčtování vodné, stočné 2019

Rozpočtové opatření 4/2020

Situace ohledně provozu mateřské školy a žádost o vyjádření rodičů

Provoz MěÚ Židlochovice od 20.4.2020

VV_OOP_MZe_kůrovcová_opatření

Rozpočtové opatření 3/2020

DŮLEŽITÉ!!!
Upozorňujeme občany, že od dnešní půlnoci (19.3.2020) je zákaz vycházení bez zakrytí úst a nosu.  Dále vláda rozhodla, že mezi 10 a 12 hodinou mohou v obchodě nakupovat pouze lidé nad 65 let, ostatním je v tyto hodiny vstup do obchodu zakázán.

Svazek obcí Šatavsko - přerušení provozu kanceláře v Ledcích

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Bratčice

Mimořádná opatření MZČR v návaznosti na šíření koronaviru a uzavření MŠ a ZŠ Bratčice

Mimořádné opatření MZČR - uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol ode dne 11. března 2020

Rozpočtové opatření 2/2020

Strategický plán rozvoje obce Bratčice 2020 - 2024

Strategický plán rozvoje sportu v obci Bratčice 2020 - 2024

Operační plán rozvoje sportu

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva konaného 24.2.2020

Účetní výkazy za rok 2019

Účetní výkazy a příloha 2019

Rozpočtové opatření 1/2020

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

OZV č. 1/2020, o místních poplatcích

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva konaného 13.1.2020

Lekce power jógy

DOTAČNÍ PROGRAMY

Rozpočtové opatření 11/2019

OZV č. 2/2019, o místních poplatcích

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice na rok 2020

Schválený SDV na roky 2021-2022

Návrh SDV na roky 2021-2022

Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 9.12.2019

SDV obce na roky 2021-2022 schválený

Návrh SDV obce na roky 2021-2022

Rozpočet obce na rok 2020 - schválený

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

VV opatření obecné povahy MZe - kůrovcová opatření

Rozpočtové opatření 10/2019

Rozpočtové opatření 9/2019

Rozbory vody

Rozpočtové opatření 8/2019

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva dne 9.9.2019

Rozpočtové opatření 7/2019

VV-OOP MZe zalesňování

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 19.8.2019

Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN

Zápis z 10.zasedání zastupitesltva 29.7.2019

Rozpočtové opatření 6/2019

Rozpočtové opatření 5/2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva dne 10.6.2019

Rozpočtové opatření 4/2019

OZV č. 1/2019 "O zrušení OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Bratčice"

Rozpočtové opatření 3/2019

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019

VV Opatření obecné povahy MZE ČR

Rozpočtové opatření 2/2019

Seznam nedostatečně určitě zapsaných vlastníků osob v KN Bratčice

Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočtové opatření 13/2018

Návrh SDV na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu na rok 2019

Schválený střednědobý výhled na roky 2020-2022

Schválený rozpočet na rok 2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Regionu Židlochovicko

Sběrný dvůr Bratčice

Seznam nedostatenč určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Vybudování sběrného dvora

Oznámení o zveřejnění Smlouvy o příspěvku na provozování Pošty Partner s obcí Syrovice

Nedostatečně idenfifikovaní vlastníci

Založení profilu obce Bratčice na sociální síti FACEBOOK

Více ZDE

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Šatavska, svazku obcí

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Obce Bratčice