Dětské hřiště na "Bahně"

Dětské hřiště

P r o v o z n í ř á d

 

Veřejné dětské hřiště

 

Správce hřiště : Obecní úřad Bratčice, 664 67 Bratčice čp. 36

Za úklid hřiště odpovídá : Obecní úřad Bratčice

Provozní doba :

                              duben                          09,00 - 17,00 hod

                              květen – září               08.00 – 20.00 hod.

                              říjen – listopad          09.00 – 17.00 hod

 

UPOZORNĚNÍ:

Provoz dětského hřiště může být v jarním a podzimním období dále omezen s ohledem na povětrnostní podmínky.

 

Úklid : - 1x týdne vysypání košů

             - 1x týdně uhrabání pískovišt

             - dle potřeby úklid listí

  

 

Péče o herní prvky : - průběžná vizuální kontrola tech. stavu herních prvků

                                      - okamžité odstranění zjištěných a nahlášených závad

                                      - 1x ročně výměna písku

 

Roční revize herních prvků : - kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177

                                                     - oprava popř. výměna nevyhovujících prvků

  

Povinnosti návštěvníka : - udržovat pořádek

                                              - úmyslně neničit herní prvky

                                              - dodržovat předepsané věkové a váhové určení prvků

  

  

Vypracovala. : J. Schlesingerová

V Bratčicích dne 24. 6. 2007

 

Petr H a r a m a c h

starosta