Vyhlášky

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Bratčice - část 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce

 

Bratčice - část 2

 

změny Zm 7, Zm 8, Zm 8a, Zm 9

 

 

POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

 

Záznam o účinnosti
 
Z  Á  Z  N  A  M    O    Ú  Č  I  N  N  O  S  T  I

 

ZMĚNU č. 1 - část 2VYDAL (SPRÁVNÍ ORGÁN):

ZASTUPITELSTVO OBCE BRATČICE

 

ČÍSLO JEDNACÍ:         ..................................

 

DATUM VYDÁNÍ :         ..................................

 

DATUM ÚČINNOSTI :  ..................................

 

kulaté razítko obce:

POŘIZOVATEL:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE

 

Ing. Karel SUCHÁNEK

 

vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

 

kulaté razítko pořizovatele:

 

ZPRACOVATEL:

Ing. arch. Emil NAVRATIL

 

Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.

 

 

 

kulaté razítko zpracovatele:

Zpracovatel
 

Změna č. 1 územního plánu obce Bratčice – část 2

 

Zastupitelstvo obce Bratčice, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4, a §55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona

 

v y d á v á

 

tuto změnu č. 1. územního plánu obce Bratčice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne Bratčice, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Bratčice č…../………

 

závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1)         VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Bylo vymezeno v hranicích pozemků stávající skládky.

2)         KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1.      ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA

Hospodářsko ekonomické podmínky - jsou vymezeny plochy změn výrobních a skladových - ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie.

Jsou vymezeny tyto změny:

Zm 7       plochy pro výrobu na plochách skládky, zeleně, sadů a vinic a orné půdy – zastavitelná plocha

Zm8        plochy pro výrobu na současných plochách pro skládku odpadů a na plochách orné půdy a zeleně v jejím sousedství - zastavitelná plocha

Zm9        plochy pro skladování na stávajících plochách orné půdy, zeleně a ÚSES - zastavitelná plocha

Nově se vymezují tyto nezastavitelné plochy:

Zm8a      Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa - plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase

Zm8b      Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa -  plocha pro založení biocentra

Zm8c      Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa - plocha propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou

2.2.      OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Ochrana přírodních hodnot území

·        významný krajinný prvek Bratčický lom Nad skalou; je součástí plochy změny Zm8, bude respektován, nebudou do něj umisťovány prvky fotovoltaické elektrárny

·        plocha LBC bude propojena s LBC Lejtna - Staré hory lokálním biokoridorem (Zm8a), vedeným podél severní a jihovýchodní hranice plochy změny Zm8

·        výška a tvar skládky bude navržen s ohledem na místní konfiguraci terénu a nenarušení krajinného rázu

Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území

·        v území řešeném změnou č. 1 - část 2 se nenachází nemovité kulturní památky

3)         URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

3)1       Návrh urbanistické koncepce

Celková koncepce schváleného Územního plánu obce Bratčice zůstává beze změny.

Rozvíjen je ucelený areál pro nakládání a odpady, skládkování odpadů a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Plochy stávající skládky budou rozšířeny o plochu Zm9 určenou pro skládkování.

3)2       Vymezení zastavitelných ploch

 

Přehled navržených lokalit pro výrobu a skladováníí

i. č.

účel změny

navržený způsob využití plochy

k.ú / lokalizace

územní podmínky

Přehled navržených lokalit pro výrobu a skladováníí

Zm7

plochy pro výrobu na plochách skládky, zeleně, sadů a vinic a orné půdy

Vp - plochy pro výrobu

Bratčice

obsluha území:

-         dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací

-         napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         nebudou vytvářeny dominanty

-         nebudou dotčeny PUPFL

-         VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, která by ohrozila jeho předmět ochrany

-         před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod

-         zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod

Zm8

plochy pro výrobu na současných plochách pro skládku odpadů a na plochách orné půdy a zeleně v jejím sousedství

Vp - plochy pro výrobu

Bratčice

obsluha území:

-         dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací

-         napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         nebudou vytvářeny dominanty

-         nebudou dotčeny PUPFL

-         VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, která by ohrozila jeho předmět ochrany

-         před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod

-         krajinný ráz bude posuzován na všech plochách změny

Zm9

plochy pro skladování na stávajících plochách orné půdy, zeleně a ÚSES

Vskl - skladování

Bratčice

obsluha území:

-         dopravní napojení – ze stávajících účelových komunikací skládky

-         napojení na technickou infrastrukturu – řešit ze stávajících sítí

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         nebudou dotčeny PUPFL

-         výška a tvar skládky bude navržen s ohledem na místní konfiguraci terénu, krajinný ráz bude posuzován na všech plochách změny

-         před jakýmikoliv zásahy do terénu provést podrobný hydrologický a hydrogeologický průzkum včetně návrhu opatření pro zamezení případných úniků kontaminovaných vod

-         zřízení a provozování systému monitorování především podzemních vod

-         VKP Bratčický lom Nad skalou bude respektován; do prostoru VKP neumisťovat zařízení, která by ohrozila jeho předmět ochrany

-         krajinný ráz bude posuzován na všech plochách změny

 

Pro všechny lokality platí podmínka: případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, rozhleden, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s MO.

3)3       Vymezení ploch přestavby

Vymezeny jsou v rozsahu dle článku 1.

3)4         Vymezení systému sídelní zeleně

Koncepce i skladebné prvky zůstanou nezměněny.

4)         KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

4)1       Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Koncepce dopravy, nadřazený a základní komunikační systém dle ÚPO Bratčice zůstává nezměněn. Plochy změn budou obsluhovány stávajícím způsobem.

V následném řízení zhodnotit možné navýšení dopravního provozu v Bratčicích v době případného souběhu s aktivní dobou provozu skládky a jeho možných vlivů na hlukovou situaci v zastavěném území.

Nemotorová doprava

Zůstává beze změn.

4)2       Technická infrastruktura

Koncepce dle schváleného ÚPO Bratčice zůstává nezměněna.

4.3       občanské vybavení

Nově se nevymezují.

4.4       veřejná prostranství, zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu

Nově se nevymezují.

5)         KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

5)1       Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny zůstává zachována dle schváleného ÚPO Bratčice.

5)2       Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

 

Přehled lokalit navržených pro Zeleň

i. č.

účel změny

navržený způsob využití plochy

k.ú / lokalizace

územní podmínky

Přehled lokalit navržených pro Zeleň

Zm8a

plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase

Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa

Bratčice

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod.

-         výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně

Zm8b

plocha pro založení biocentra

Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa

Bratčice

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod.

-         výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně

Zm8c

plocha propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou

Zl - plochy určené k plnění funkcí lesa

Bratčice

podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu

-         vysazovat pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod.

-         výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně

5)3       Územní systém ekologické stability

V rámci změny č. 1 - část 2 je záměry změny č. Zm9 dotčeno lokální biocentrum LBC U Bratčického lomu i lokální biokoridor navazující na biocentrum od jihu. Navržena je redukce plochy biocentra o plochu dílčí změny Zm9. Jeho zrušená část je nahrazena plochou pro založení biocentra (Zm8b), doplňující stávající funkční část. Navrhovaný zásah výrazně nenaruší funkčnost biocentra, které je vymezeno v nadlimitních prostorových parametrech.

Biocentrum bude propojeno s LBC Lejtna - Staré hory plochou pro vymezení biokoridoru v nové trase (Zm8a), vedeným podél severní a jihovýchodní hranice plochy změny Zm8 a Zm7.

 

6)         STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Zůstávají v platnosti dle platného územního plánu obce.

Pro všechny plochy změn platí podmínka, že případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovních vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném území bude předem projednána s MO.

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

Přípustná je přiměřená úprava hranic ploch změn.

Prostorové regulace

Nebudou vytvářeny dominanty.

Krajinný ráz bude posuzován ve všech zastavitelných plochách změny.

7)         ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Počet listů textové části                        7

Počet výkresů grafické části               12

8)         součástí změny č. 1 - část 2. jsou tyto výkresy v grafické             části

2.            Návrh funkčního využití ploch - k.ú., výřez                                                                                 1 : 10 000

4.            Návrh funkčního využití ploch a regulační zásady, výřez                                                           1 :   2.000

 

Grafická část změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice

 

Legenda k výkresu č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

výkres č. 2 Návrh funkčního využití ploch - k.ú.

 

legenda č. 1

 

legenda č. 2

 

výkres č. 2

ZMĚNA č. Zm7, Zm8, Zm8a, Zm8b, Zm8c, Zm9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

2.            Návrh funkčního využití ploch - k.ú.                                                                                                   1 :   10 000

 

výkres č 2

 

Legenda k výkresu č. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Legenda k výkresu č. 4 Návrh funkčního využití ploch a regulační zásady

 

legenda č. vč 4

 

výkres č. 4

ZMĚNA č. Zm7, Zm8, Zm8a, Zm8b, Zm8c, Zm9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

4.            Návrh funkčního využití ploch a regulační zásady                                                                1 :   2 000

 

výkresč 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odůvodnění Projektanta

1.         vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších             vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací             dokumentací vydanou krajem

Ve struktuře osídlení je obec Bratčice zařazena do Jihomoravského kraje. Obec Bratčice se nachází ve správním obvodu ORP Židlochovice.

Území obce Bratčice sousedí s obcemi Ořechov, Mělčany, Němčičky, Medlov, Sobotovice, Syrovice.

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území. Vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability a jsou předmětem koordinace zpracovaných územních plánů sousedících obcí a jejich změn.

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Ve změně č. 1 - část 2 ÚPO jsou respektovány vzájemné vztahy se sousedními obcemi, zejména v oblasti společného občanského vybavení, veřejné infrastruktury a péče o krajinu. Změna Zm9 je koordinována se shodným záměrem na k.ú. Mělčany, který je současně řešen změnou č. 3 ÚPO Mělčany. Jedná se o rozšíření skládky odpadů.

V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě veřejné technické infrastruktury a potřebné koridory pro navržený rozvoj.

SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky na řešení změny č. 1 - část 2 ÚPO Bratčice.

soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna respektuje závěry územního plánu VÚC BSRA (zpracovaného firmou Terplan Praha,a.s., schváleného v r. 1985), přičemž z něho pro řešení změny nevyplývají žádné konkrétní požadavky.

2.         údaje o splnění zadání

Návrh územního plánu je zpracován na základě „Zadání pro vypracování změny č. 1“ část 2 které bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bratčice dne 19. 2. 2009 usnesením č. 23.

Zadání je splněno v plném rozsahu platném pro část 2 změny.

Do řešení byly zapracovány požadavky DO, především požadavek ministerstva obrany.

Řešení bylo proti zadání doplněno navrženými prvky územního systému ekologické stability, Zm8a plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase, Zm8b plocha pro založení biocentra a Zm8c plocha zeleně propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou. Zásah do krajiny a jeho kompenzace byl největším střetem.

3.         komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

3.1.      URBANISTICKÁ KONCEPCE

Variantní řešení nebylo prověřováno – jedná se o změnu ÚPO, tzn. konkrétní požadavky na pozemcích vlastníků. Plochy změn Zm7, Zm8 a Zm9 byly převzaty v požadovaném rozsahu. Navržena byla plocha pro vymezení biokoridoru v nové trase Zm8a k propojení původní trasy funkčního ÚSES vymezeného západně po hranici katastru obce.

V řešeném území změny č. 1 - část 2 je veden lokální biokoridor. Dále se v ploše změny Zm9 nachází lokální biocentrum U Bratčického lomu; část plochy biocentra je navržena k redukci bude využita pro ukládání odpadů; je vymezena náhradní plocha pro založení biocentra (Zm8b), přibližně v poloviční velikosti, na které byly vymezeny plochy pro výrobu – skládkování ve stávajícím biocentru. Tato redukce nebude mít na funkčnost biocentra zásadní negativní vliv. Biocentrum je vymezeno v dostatečně dimenzovaném prostorovém rozsahu.

Dle výsledků projednávání byla vymezena plocha pro založení biocentra (Zm8b) mimo plochy pro skládkování na zemědělské půdě v severní části lokality. Původně požadovaný rozsah byl snížen na polovinu zabírané plochy biocentra.

Navržena je plocha Zm8c propojující VKP Bratčický lom s okolní krajinou.

Lokalita skládky je v souladu se zpracovaným rozborem udržitelného rozvoje ORP Židlochovice, kde se předpokládá využití skládkování v objemu cca 300 000 - 1 mil. m3 a následná rekultivace.

V kapitole 6.5. Vlivy na krajinný ráz „Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí“ je uvedeno: Po ukončení skládkování bude provedena rekultivace celé plochy skládky. Očekávaný vliv záměru na životní prostředí bude v době výstavby a provozu mírně negativní (stejný jako v současné době při provozování stávající skládky), po rekultivaci mírně pozitivní, protože rekultivovaná plocha lépe propojí významné krajinné prvky v okolí skládky. Po uzavření skládky bude terén zhruba v podobě blížící se původnímu stavu povrchu před otvírkou lomu.

Vzhledem k umístění uvažovaných ploch v těsné návaznosti na plochy již dnes významně poznamenané skládkováním odpadů nedojde za předpokladu, že bude citlivě navržen tvar a výška skládkového tělesa, k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Po rekultivaci území bude vliv na krajinný ráz veskrze pozitivní.

Vzhledem k záměrům změny a terénní konfiguraci nedojde k narušení obrazu obce a krajiny

Demografické a sociální podmínky rozvoje - zůstanou beze změny tak, jak byly schváleny původním územním plánem. Řešení změny č. 1 - část 2 nenavrhuje nové plochy bydlení, proto nedojde ke změně navrženého počtu obyvatel.

Při následných řízeních bude dodržena platná legislativa.

3.2.      KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravy zůstane beze změn.

Změny se nacházejí v prostoru stávající skládky odpadů a jsou dopravně obsluhovány účelovými komunikacemi, napojenými na silnici III. třídy č. 395 13 Syrovice - Bratčice - Mělčany.

3.3.      KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty

Koncepce výroby a skladování, vymezená v ÚPO Bratčice zůstává zachována. Předmětem změny č. 1 část 2 ÚPO je vymezení ploch pro umístění zdrojů obnovitelné energie - bioplynové stanice a ploch pro plochy pro výrobu el. energie fotovoltaickými články a plocha pro skládkování odpadů.

Při řešení i při následných činnostech a řízeních v území bude dodržena platná legislativa.

Vodní hospodářství

Zůstává beze změn.

Energetika

Zásobování elektrickou energií

Zůstává beze změn.

Zásobování plynem

Zůstává beze změn.

Zdůvodnění přijatého řešení

Zásobování vodou je řešeno lokálně. Plochy budou napojeny na stávající síť areálu.

Odkanalizování bude řešeno samostatně v rámci areálu.

Zásobování plynem - řešené území není plynofikováno a s jeho plynofikace není navržena.

Zásobování el. energií – koncepce je stabilizovaná.

spoje

Zůstávají beze změn.

Z hlediska zajišťování obrany ČR

Celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, tomu byly přizpůsobeny podmínky využití území.

3.4.      VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

životní prostředí

Řešení územního plánu respektuje vývoj území v němž jsou dlouhodobě skládkovány odpady. Skládka v současné době řeší rozšíření severním směrem (Zm9) a na sousední k.ú. Mělčany, kde je změna č. 3 v procesu projednávání.

Dojde k menšímu záboru (0,8 ha) kvalitní půdy ve II. třídě ochrany ZPF. Negativní vlivy budou působit pouze v aktivním období (cca 5-8 let).

Po rekultivaci skládky bude možné řízenou péčí zvrátit nepříznivý sukcesní vývoj a obnovit teplomilná rostlinná společenstva.

Na ploše stávající skládky a sousedících zemědělských pozemcích je navrženo zřízení fotovoltaické elektrárny (Zm8).

Relativně významný zábor méně kvalitní zemědělské půdy pro případnou rezervu pro rozšíření fotovoltaické elektrárny je kompenzován skutečností, že zábor není nevratný a podstatná část elektrárny je umístěna na tělese rekultivované skládky. Pozitivní vliv z hlediska využívání obnovitelných zdrojů energie.

Její umístění vyvolá úpravu trasy biokoridoru z územním plánem navržené trasy severním směrem podél navržené plochy (Zm8a).

Na ploše v sousedství stávající skládky je navržena bioplynová stanice (Zm7). Realizace BPS je v souladu s energetickými prioritami trvale udržitelného rozvoje. Riziko vyplývající z možného navýšení vyvolané dopravy je technicky řešitelné.

Výsledky POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Změna č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice je pořizována se záměrem přeměnit v souladu s POH JMK stávající skládku odpadů na integrovaný komplex pro nakládání s odpady. To znamená ve stávajícím areálu a v jeho nejbližším okolí realizovat postupně určité investiční akce, a to rozšířit areál skládky o další zařízení pro úpravu odpadů k materiálovému (případně energetickému) využití odpadů, zejména zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, velkoobjemových komunálních odpadů (zejména komunálních např. 20 03 07 apod.) a stavebních odpadů tak, aby bylo možno zpracovat tyto odpady - materiály jinak než skládkováním využitelných odpadů, což je zakotveno i v legislativě EU a ČR v oblasti životního prostředí. Provoz těchto nově vybudovaných technologií však jednoznačně vyvolá požadavek na rozšíření kapacity skládky. Jelikož toto již není u prvního tělesa skládky možné a využití nejbližších skládkových kapacit není ani ekologicky ani ekonomicky vhodné, je navrženo současně budovat postupně a po jednotlivých etapách navazující těleso skládky.

Pro novou skládku bude využita příjezdová komunikace, mostní váha i provozní středisko současné skládky. Z časového hlediska bude provoz nové skládky navazovat na ukončení provozu stávající skládky, takže nedojde ke kumulaci nepříznivých vlivů (např. dopravy). Celkový objem skládky bude zhruba 300 000 m3, doba provozování skládky je odhadována na 5 - 8 let.

Návrh technického řešení skládky respektuje místní poměry a požadavky právních a technických předpisů. Spolehlivost a funkčnost těsnícího systému bude zaručena návrhem podle požadavků technických norem a sledována monitorovacím systémem. Skládkový plyn bude jímán a předáván k energetickému využití. Provoz skládky bude podléhat podmínkám stanoveným v integrovaném povolení vydávaným krajským úřadem.

Při výstavbě skládky bude provedena přeložka a rekultivace suchého koryta Lejtny v úseku podél tělesa skládky. Po ukončení skládkování bude provedena rekultivace celé plochy skládky. Očekávaný vliv záměru na životní prostředí bude v době výstavby a provozu mírně negativní (stejný jako v současné době při provozování stávající skládky), po rekultivaci mírně pozitivní, protože rekultivovaná plocha lépe propojí významné krajinné prvky v okolí skládky. Po uzavření skládky bude terén zhruba v podobě blížící se původnímu stavu povrchu před otvírkou lomu.

Návrh zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) byl předložen dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a požadavků §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dotčenému úřadu, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Příslušný úřad vydal v rámci koordinovaného stanoviska k Návrhu zadání změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice závěr zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení stanovil nutnost posuzování vlivů na životní prostředí (JMK 160753/2008 dne 8. 1. 2008). V závěru zjišťovacího řízení bylo požadováno zejména možné střety návrhové plochy ZM 9 určené pro rozšíření skládky odpadů vzhledem k významným krajinným prvkům v dotčeném území, uvažovanému záboru zemědělské půdy a možným ohrožením hydrologických poměrů.

Posouzení vlivu návrhu změny č. 1 - část 2 ÚP Bratčice bylo zpracováno souběžně s přípravou návrhu změny č. 1 - část 2 územního plánu obce.“

přírodní a kulturní hodnoty území

Řešené území se vyznačuje podprůměrnou kvalitou přírodního prostředí. Podstatná část řešeného území je součástí skládky.

V řešeném území se nachází významný krajinný prvek Bratčický lom Nad skalou. Navrženo je respektování plochy VKP a jeho propojení do systému krajinné zeleně. Do prostoru VKP neumisťovat zařízení, která by ohrozila jeho předmět ochrany. Zabránit devastaci VKP vlivem intenzivního náletu akátu.

Při rekultivaci ukončené skládky v ploše Zm9 budou vysazovány pouze místní druhy dřevin ve složení dle potenciální přirozené vegetace např. hloh obecný, dub zimní, dub šípák, trnka apod. Výsadbu provést v menších rozvolněných skupinách charakteru rozptýlené zeleně.

Řešené území je územím archeologického zájmu, nenacházejí se na něm nemovité kulturní památky.

Řešené území změny č. 1 - část 2 se nachází v oblasti s možnými archeologickými nálezy, je proto třeba respektovat zákon č. 20/1987 a umožnit případný záchranný archeologický výzkum v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., zejména § 22 odst.2.

Řešená lokalita se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovních vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném území musí být nutně předem projednána s MO.

4.         informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

4.1.      VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Byl uplatněn požadavek odboru životního prostředí Jm. kraje na posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí ve smyslu § 10i zákona č. 100/2001 Sb.

Základní závěry

„Návrh územního plánu v zásadě nemění urbanistickou koncepci územního rozvoje řešeného území jež bylo již v minulosti významně poznamenáno těžbou a následným skládkováním odpadů.

Plošně i koncepčně nejvýznamnějšími navrhovanými rozvojovými plochami jsou plochy s funkčním využitím výroba o celkovém rozsahu cca 16 ha z toho cca 7 ha na zemědělské půdě především nižší kvality (včetně ploch již stabilizovaných ve stávajícím ÚP). Tyto plochy budou využity pro realizaci integrovaného střediska odpadového hospodářství a fotovoltaickou elektrárnu. Plochy mají relativně ucelený charakter dle svého funkčního využití a jsou soustředěny mimo stávající zastavěné území obce v těsné návaznosti na současný areál skládky odpadů s vhodným dopravním napojením místní obslužnou komunikací. Plochy jsou navrženy za účelem využít v maximální možné míře optimální polohu historicky antropogenně silně poznamenaného území a dopravní napojení za účelem využít rozvojový potenciál integrovaného nakládání s odpady a využívání obnovitelných zdrojů energie. Navrhované plochy pro výrobní funkce spolu funkčně i prostorově souvisí, navazují na již existující plochy obdobného charakteru, jsou umístěny logicky vzhledem k organizaci ZPF a nejsou v zásadním střetu s prvky ÚSES. Z těchto hledisek je návrh změny č. 1 - část 2 územního plánu Bratčice řešen tak, aby byl prostorově relativně optimálně vyřešen střet z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Díky umístění plošně rozsáhlého záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na plochu rekultivované skládky odpadů dojde k relativně menšímu záboru půdy o cca 7 ha oproti její lokalizaci v jiné územní variantě.

Dále je navrhována plocha trvalé zeleně na orné půdě jež bude sloužit k přesunutí místního biokoridoru.

Samotný provoz se okolního obyvatelstva prakticky nedotkne. Pravděpodobným nepříznivým vlivem však bude zvýšení hustoty nákladní automobilové dopravy surovin a digestátu v souvislosti s provozem bioplynové stanice částečně intravilánem Bratčic v době, kdy provoz bioplynové stanice bude v souběhu s aktivním provozem skládky odpadů. Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu provozu v souvislosti s provozem skládky však bude toto navýšení pravděpodobně málo významné.

Celkově můžeme uzavřít, že rizika z provozu integrovaného komplexu odpadového hospodářství pro obyvatelstvo jsou zanedbatelná.

Po uzavření a rekultivaci skládky bude vliv na životní prostředí pozitivní. Vznikne ostrov kvalitní zeleně v převážně zemědělské krajině.

Za předpokladu přijetí a důsledné realizace navrhovaných opatření k zamezení negativních vlivů územního plánu na životní prostředí nebude mít předkládaná koncepce žádné významné negativní vlivy na životní prostředí. To znamená především za předpokladu přijetí regulativů pro využití jednotlivých typů ploch tak, jak byly navrženy v územním plánu.

Z celkového pojetí ÚPO dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice na životní prostředí k závěru, že změna územního plánu nevyvolá žádné závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví.“

4.2.      VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Řešení změny č. 1 - část 2 vychází z konkrétních požadavků vlastníka pozemků a provozovatele areálu skládky na její účelné a intenzivní využití.

Zastavěným územím je část plochy stávající skládky, v návrhu je využita pro ZM8 a zčásti pro Zm 7 a Zm9.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro Zm7 plochy pro výrobu bioplynu, Zm8 plochy pro výrobu el. energie fotovoltaickými články z důvodu využitelnosti pro realizaci záměru obnovitelných zdrojů energie.

Pro Zm9 jsou navrženy zastavitelné plochy pro nezbytná zařízení, umožňující skládkování odpadů.

5.         vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

5.1       VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/93 Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č. 98/1999 Sb.

Bonitované půdně ekologické jednotky

Změnou č. 1 jsou dotčeny BPEJ s hlavní půdní jednotkou  08, 40 a 58.

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. Etapizace není navržena. Z navrhovaných ploch na rozšíření zastavitelných ploch mají do ZPF dopad plochy pro výrobu a skladování, plochy pro zeleň.

·        Zm7 – plocha pro výrobu a skladování - plochy pro výrobu bioplynu

·        Zm8 – plocha pro výrobu a skladování - plocha pro fotovoltaickou elektrárnu

·        Zm9 – plocha pro skládkování, využití odpadu - plocha pro rozšíření skládky

·        Zm8a – plocha pro zeleň – úpravu trasy místního biokoridoru

·        Zm8b – plocha pro zeleň – náhrada za plochu krajinné zeleně pro místní biocentrum

·        Zm8c – plocha pro zeleň – lesní plochy, větrolamy – plocha zeleně pro posílení funkce významného krajinného prvku Bratčický lom – Nad skalou.

CELKOVÉ Údaje o POŽADOVANÉM ZÁBORU PLOCH ZPF

 

 

plocha celkem

v zastavěném území

mimo zastavěné území

zemědělská půda

nezemědělská půda

CELKOVÉ Údaje o POŽADOVANÉM ZÁBORU PLOCH ZPF

výroba a skladování

15,01

0

14,98

6,11

8,9

Zeleň

3,58

0

3,58

2,73

0,85

C E L K E M

18,59

0

18,56

8,84

9,75

 

Změna č. 1 řeší změnu využívání území v ploše 18,59 ha, z čehož na zábor zemědělského půdního fondu připadá 8,84 ha. Pro rozvojové aktivity jsou tak využity nezemědělské půdy v rozsahu 9,75 ha. V území vázaném na místní lokální sníženinu je podíl zemědělských ploch I. a II. třídy ochrany nízký. Zábor půd v třídě ochrany I. nebo II. činí 0,80. Navrhované záměry jsou situovány do míst, která jsou historicky využívána jako plocha pro těžbu písku, následně skládkování a nyní je navrhováno, mimo rozšíření skládky, i využití jako plochy pro fotovoltaickou elektrárnu. Vzhledem k morfologii terénu jsou využity tyto antropogenně podmíněné tvary reliéfu, které se v průběhu doby staly nositelem územního systému ekologické stability a plní i jiné jiných ekologické funkce.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Územní plán zůstává beze změn. Areály a objekty zemědělské výroby nejsou změnou č. 1 - část 2 dotčeny.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovávány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Opatření k zajištění ekologické stability

Prvky ÚSES jsou změnou č. 1 - část 2 dotčeny v rámci dílčí změny ZM9, Zm8a, Zm8b. Navrženo je vymezení nové trasy místního biokoridoru (Zm8a), a náhrada plochy biocentra vymezeného na severním okraji stávající skládky. severně od lokality Zm8 na orné půdě. Biokoridor je nutno založit výsadbou zeleně.

Síť zemědělských účelových komunikací

V případě realizace záměru v lokalitě Zm9 je nutno řešit riziko znemožnění, nebo omezení přístupu. V území je parcelně vymezena polní cesta.

Investice do půdy

Nejsou změnou č. 1 - část 2 dotčeny.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Variantní řešení nebylo uvažováno.

Zm7       pozemek v přímé návaznosti na stávající plochu skládky a přístupovou komunikaci. Navržena je výstavba bioplynové stanice ve vazbě na stávající areál skládky odpadů.

Zm8       plošně rozsáhlé území, zahrnující v západní části nezemědělskou půdu – stávající skládku a ve východní části část zemědělské půdy. Celá plocha o výměře cca 12 ha je navržena pro realizaci záměru na vybudování fotovoltaické elektrárny. Plocha je zde umístěna právě z důvodů existence území cca 6 ha nezemědělské půdy.

Zm9       pozemek v přímé návaznosti na stávající plochu skládky od severu v údolí. Navrhováno je rozšíření stávající skládky tímto směrem v návaznosti na shodný záměr na k.ú. obce Mělčany, která má plochu pro rozšíření skládky odsouhlasenou.

Zm8a     plocha pro vymezení biokoridoru, původně trasovaného po východním okraji stávající skládky. Z důvodů rozšíření skládky a navrhované plochy pro fotovoltaickou elektrárnu je nutno biokoridor vymezit v nové trase.

Zm8b     plocha pro vymezení biocentra náhradou za část v severní části stávající skládky, která je změnou č.1 (lok. Zm9) navržena pro rozšíření skládky.

Zm8c     plocha pro lesní plochy, větrolamy – rozšíření přírodního prostoru v místě stávajícího VKP. Realizací dílčích změn dojde k izolaci plochy stávajícího VKP. Plocha č. Zm8c má zajistit napojení přírodních formací a posílení přírodních biotopů v území. Cílem je zachování a podpora druhové rozmanitosti.

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby nejsou navrženy. Z celkové plochy řešené změnou č. 1 - část 2 (18,9 ha) je navrženo na nezemědělských půdách cca 10 ha, tedy na zemědělskou půdu připadá zábor 8,8 ha. V případě umístění záměrů na fotovoltaickou elektrárnu a nového umístění skládky, mimo tuto lokalitu, by byl dopad do ZPF vyšší.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci: plochy nebyly navrženy.

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: Je nutno respektovat přirozenou morfologii terénu a vodní toky.

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části

Etapizace výstavby: není navržena.

 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF ZMĚNY Č. 1 - část 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce BRATČICE

 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF ZMĚNY Č. 1 - část 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce BRATČICE

Číslo lokality

funkční využití navrhované lokality

Katastrální území

Úhrnná výměra lokality v ha

Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha

Výměra nezem. ploch

Kvalita půd v lokalitě

Celkem

zastavěné území

Druh pozemku

Celkem

zastavěné území

BPEJ

třída ochrany ZPF

ha

I. nebo II. tř.

v

mimo

 

v

mimo

Zm7

výroba a skladování

Bratčice

1,74

0

1,71

orná půda, vinice, zahrada

1,29

0

1,29

0,45

2.58.00

0.40.68

II.

V.

0,82

 

Zm8

výroba a skladování

Bratčice

10,73

0

10,73

orná půda,

zahrada

4,65

0

4,65

6,08

0.08.50

0.08.10

0.40.68

III.

III.

V.

 

Zm9

výroba a skladování

Bratčice

2,54

0

2,54

orná půda

0,17

0

0,17

2,37

0.08.50

IV.

 

Zm8a

lesní plochy, větrolamy

Bratčice

0,78

0

0,78

orná půda

0,76

0

0,76

0,02

0.08.50

0.08.10

0.40.68

III.

III.

V.

 

Zm8b

lesní plochy, větrolamy

Bratčice

1,53

0

1,53

orná půda

1,53

0

1,53

0

0.08.50

0.08.10

2.13.10

III.

III.

III..

 

Zm8c

lesní plochy, větrolamy

Bratčice

1,27

 

1,27

orná půda

0,44

0

0,44

0,83

0.08.50

0.08.10

III.

III.

 

5.2       VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH k PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Lokality řešené změnou č. 1 - část 2 nenavrhují zábor PUPFL.

Do pásma 50 m od okraje lesa zasahuje dílčí změna Zm7, Zm8, Zm8b a Zm9. V tomto pásmu nebudou navrženy žádné nadzemní objekty.

Hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti 50m od lesa je vyznačena v územně plánovací dokumentaci a v této vzdálenosti bude vydán souhlas k následným řízením v území dle §14 lesního zákona.

Grafická část odůvodnění obsahuje tyto výkresy:

       Koordinační výkres                                                                                                       1 : 2000

11. Výkres záboru ZPF                                                                                                      1 : 2000

1.    Výkres širších vztahů                                                                                                    1 : 25 000

 

Odůvodnění pořizovatele

Odůvodnění pořizovatele

Postup při pořízení změny:

Obec Bratčice má platný územní plán obce (dále jen ÚPO) Bratčice, pořizovatelem byl Okresní úřad Brno - venkov, zpracovatelem firma AD tvorba s.r.o.,Atelier White, Brno, Merhautova 118, zastupovaná projektantem Ing. arch. Lubomírem Habrem, ČKA 02 173.

ÚPO Bratčice byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 1.6.2000 a vyhláška o závazných částech nabyla účinnosti od 22.6.2000. Pro ÚPO Bratčice nebyly schváleny ani vydány žádné změny.

Zpracování změny č. I ÚPO Bratčice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Přikop 8, 602 00 Brno, zastoupeného projektantem ing. arch. Emilem Navrátilem ČKA 742.

Pořizovatelem změny č. I ÚPO Bratčice je Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Židlochovice dle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Změna č. I ÚPO Bratčice byla na základě usnesení zastupitelstva obce z 2.4.2009 rozdělena na 2 části:

Část 1 – obsahující pouze lokality Zm1, Zm2, Zm3, Zm4, Zm5, Zm6, Zm10, Zm11 - všechny tyto lokality jsou navrhovány pro bydlení, nacházejí se buď v zastavěném území obce, nebo na něj navazují, jsou malého rozsahu.Zm6 upravuje OZV obce co do časového rozsahu platnosti.

Část 2 –obsahující lokality Zm7, Zm8 ( tato dělena na a,b,c), Zm9 – jsou to lokality na území skládky – jedná se o její rozšíření a související plochy pro výrobu.

Toto opatření obecné povahy vydává tu část změny, která obsahuje lokality na území skládky – jedná se o změnu č. I ÚPO Bratčice – část 2

Důvody pro pořízení změny č.I územního plánu obce Bratčice – část 2

Po dokončeném narovnání  některých vlastnických vztahů po restitucích a směnách pozemků se jak obec tak soukromí vlastnící snaží přizpůsobit požadavkům rozvoje obce jako sídla. Územní plán obce byl schválen v roce 2000 a tak některé z těchto požadavků v daných lokalitách již nesplňuje.

Lokality jsou nezastavěném území na skládce a v návaznosti na stávající skládku odpadů.

Lokalita Zm8 upravuje způsob využití na současných plochách pro skládku odpadů – část rekultivována, a plochách orné půdy a zeleně v jejím sousedství, lokalita Zm 7 v blízkosti ploch skládky navrhuje plochy pro výrobu na stávajících plochách skládky, zeleně a orné půdy, lokalita Zm9 ve stávajících plochách orné půdy, zeleně a ÚSES navrhuje rozšíření skládky. Vymezení nového způsobu využití - výroba – v prostoru skládky a návazných plochách je velmi vhodné.

Rozšíření skládky jako takové do prostoru stávajícího ÚSES a ostatní plochy výroby byly součástí posouzení vlivu na životní prostředí, který se při dodržení platné legislativy a některých dalších opatření v území, zapracovaných do podmínek využití ploch, jevil jako minimální.

Z podnětu obyvatel obce, samosprávy a ostatních subjektů, zastupitelstvo obce Bratčice na svém zasedání dne 24. 4. 2008 rozhodlo o pořízení výše uvedené změny ÚPO, a o jejím dodatku na svém zasedání dne 26. 8. 2008.

Projednání návrhu zadání změny č. I ÚPO Bratčice s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a ostatními subjekty v území bylo zahájeno 9. 12. 2008 a bylo ukončeno 19. 2. 2009. Jelikož obec ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení, posouzení vlivu ÚP na ŽP bylo provedeno nad nulovou variantou, protože tato koncepce nemá významný vliv na ptačí oblast, nebo evropsky významnou lokalitu, změna ÚPO byla zpracovávána bez projednání konceptu. Návrh zadání změny č. I ÚPO byl schválen zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 19. 2. 2009. Žádostí ze dne 9. 4. 2009 požádala obec o rozdělení změny na 2 části – viz výše.Vzhledem k tomu, že dle stanoviska KÚ k zadání měla být celá změna posuzována z hlediska vlivu na ŽP, bylo nutno dohodnout rozdělení změny s odborem OŽP KÚ Jmk, k čenuž došlo dohodou ze dne 6. 5. 2009. Rozdělená zadaní na změnu č.I - část 1 a změnu č.I – část 2 byla schválena zastupitelstvem obce 29. 5. 2009.

Projektant zpracoval návrh změny a ten byl předán pořizovateli, bylo dopracováno posouzení vlivů na ŽP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.10.6.2009 pořizovatel oznámil zahájení řízení o návrhu – společné jednání.

Společné jednání o návrhu s výkladem se uskutečnilo dne 14. července 2009. Návrh změny byl projektantovi předán k přepracování dle stanovisek DO a připomínek organizací a subjektů na území pro společné jednání dne 14. 9. 2009.

Návrh změny byl 18. 9. 2009 předložen krajskému úřadu k posouzení návrhu dle § 51 a tento doporučil zahájení řízení o vydání změny ÚPO ve svém stanovisku, které bylo doručeno 5. 10. 2009. Dne 29. 9. 2009 doručil projektant návrh upravený dle stanovisek DO a připomínek organizací a subjektů.

O upraveném a posouzeném návrhu změny se konalo veřejné projednání dne 24. 11. 2009, které oznámil pořizovatel oznámením a veřejnou vyhláškou ze dne 6. 10 .2009. Na tomto jednání nebyly vzneseny námitky proti změně a taktéž nebyly před veřejným projednání podány. Stanoviska a připomínky, podané před veřejným projednáním byla připojena k záznamu z veřejného projednání, byla souhlasná a nebylo tedy třeba upravovat návrh.

Návrh změny ÚPO je vyvolán rozvojovými potřebami obce a snahou o nové využití stávajících ploch pro skládkování. Změny se týkají severního okraje k.ú. v těsné návaznosti jeho hranici s k.ú. Mělčany. Jsou koordinovány s právě probíhající změnou ÚPO Mělčany, kterou jsou vymezovány plochy s podobnými způsoby využití. Vliv na širší územní vazby, vzhledem k výše uvedenému je minimální – změnou byla upravena trasa lokálního biokoridoru a upraveno biocentrum, tyto změny v ÚSES navazují na ÚSES v sousední obci.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice.

Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I.tranzitním železničním koridorem. Předkládaný návrh změny ÚPO neomezuje budoucí využití dopravních koridorů a respektuje elektrické vedení VVN 400 kV.

Správní území obce je součástí území řešeného ÚPN VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace (schválen usnesením vlády ČSR č. 64 ze dne 13. 3. 1985), pro který byly pořízeny Změny a doplňky (schváleny usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 13. 4. 1994 a usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 13. 9. 2000).

Změna ÚPO respektuje skutečnosti, které vyplývají z ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace.

 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh změny vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj tím, že na zdevastovaných plochách skládky vytváří plochy pro výrobu a tím tedy možnost jejich dalšího využití, chrání svým prostorovým uspořádáním bez vytváření dominant urbanistické, civilizační hodnoty v území.

Koncepce rozvoje území tak, je stanovena ve schváleném ÚPO se nemění a respektuje postavení obce jako sídla. Taktéž stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury navrhovanými rozvojovými plochami, které umožní další hospodářský rozvoj obce.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh změny je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, plochy, co do způsobu užívání jsou vymezeny dle regulativů původního ÚPO. Projednání probíhalo v souladu s procesem dle stavebního zákona. Návrh změny nevymezuje, protože to není účelné, plochy a koridory dle písm. b),c) přílohy č. 7 vyhlášky č.501/2006, ani nestanovuje etapizaci,nevymezuje stavby dle písm. e) a f) přílohy č. 7 vyhlášky č 501/2006, tak jak to vyhláška č.501/2006 umožňuje.

 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů

Do návrhu změny č.I- část „2“ ÚPO bylo či nebylo zapracováno:

 • Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny - ohledně ochrany krajinného rázu – nebyly dohodnuty podmínky této ochrany a krajinný ráz bude posuzován ve všech lokalitách změny – uvedeno jako podmínka využití plochy, dtto v případě nezasahování do PUPFL. Dále byla učiněna dohoda s tímto orgánem ohledně velikosti nahrazovaného biocentra, z původního nahrazení celého zabraného biocentra požadoval orgán po dohodě pouze polovinu, ve svém vyjádření k VP nevyjádřil s vymezením biocentra nesouhlas.
 • Stanovisko MO ČR VUSS ohledně posuzování nadzemních objektů z důvodu ochranného pásma radiolokačního zařízení bylo zapracováno.
 • Do návrhu nebyla zapracována připomínka OBÚ v Brně, tento dotčený orgán se odvolává se na své stanovisko k zadání. V tomto stanovisku požadoval respektování hranic DP vyznačení hranic těchto DP v ÚPD. V lokalitách DP se touto částí změny nově vymezované plochy nevyskytují, proto je stanovisko respektováno návrhem, DP jsou v původní ÚPD zakresleny.
 • Státní energetická inspekce vydala kladné stanovisko s upozorněním pro účastníky stavebního řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií. Upozornění je zapracováno částečně to zmínkou, že v následných činnostech a řízeních bude postupováno dle platné legislativy.
 • ČEPS a.s. upozornila na výhledový záměr ČEZ po roce 2020 – rozšíření vedení 400 kV a požadovaný koridor 100 m. Nebylo zapracováno, protože se týká části č. 1 změny, kterou tato ÚPD neřeší.
 • Ostatní připomínky byly zapracovány částečně a to zmínkou, že v následných činnostech a řízeních bude postupováno dle platné legislativy, protože upozorňovaly na dodržení platné legislativy.
 • Nebyl řešen žádný rozpor.

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V návaznosti na vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno vyhodnocení vlivů změny ÚPD na udržitelný rozvoj území. Ze shrnutí vyhodnocení vyplývá toto – po rekultivaci stávající i uvažované skládky dojde ke zvýšení podílu ekologicky relativně stabilnějších částí krajiny, vymezením ploch pro výrobu a tím vytvoření možnosti dalšího využití komplexu skládky k výrobním účelům bude upevněn sociálně – ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.

Toto vyhodnocení bylo součástí ÚPD jak pro společné jednání tak pro veřejné projednání a bylo takto vystaveno k veřejnému nahlédnutí.

 

Stanovisko KÚ k vyhodnocení vlivů na ŽP se sdělením, jak bylo zohledněno.

KÚ ve svém stanovisku k zadání uplatnil požadavek na vyhodnocení návrhu změny č. I- část A ÚPO na ŽP i když hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.Vyhodnocení vlivu na ŽP předpokládá záměr vzniku bioplynové stanice a fotovoltaické elektrárny na plochách výroby a skládku na plochách pro skládkování. Plocha výroby jako takové jsou v ÚPO specifikovány jako umístění nerušících výrobních provozoven, jejichž vliv na ŽP obce není negativní a případná OP nezasáhnou stávající zástavbu, vyhodnocovaný záměr koresponduje se způsobem využití ploch pro výrobu.

Své souhlasné stanovisko KÚ podmínil splněním podmínky zapracování navržených opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci zjištěných či předpokládaných záporných vlivů na ŽP, která jsou uvedena v kapitole 7 posouzení vlivů ÚPD na ŽP, zpracovaným Mgr. Janou Švábovou Nezvalovou.

Některá opatření byla zapracována jako podmínky pro využití ploch, některá zapracována nebyla a to z následujících důvodů:

 • Řešením dojde k zásahu do VKP U Hájku - toto VKP nepatří do území zasaženého změnou – je na území sousedního k.ú. spravovaného MěÚ Ivančice
 • Po rekultivaci nové skládky doporučujeme zvážit v rámci pořizování následné územně plánovací dokumentace zřízení resp. rozšíření biocentra v prostoru bývalých skládek a přilehlých VKP – jedná se pouze o doporučení
 • V rámci provozu a následné rekultivace skládky a provozu integrovaného komplexu odpadového hospodářství doporučujeme provádět řízenou údržbu širšího okolí řešených ploch za účelem zachování předmětů ochrany souvisejících VKP, tj. především péči spočívající v kácení akátových porostů a případné péči o travinobylinná společenstva – řeší následná řízení
 • Manipulační plochy (pokud budou umístěny mimo prostor zabezpečený těsněním) zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do povrchových nebo podzemních vod – vyplývá z platné legislativy,řeší následná řízení
 • Vypracovat a předložit vodohospodářskému orgánu ke schválení plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod kontaminovanými podzemními nebo splaškovými odpadními vodami z prostoru skládky – vyplývá z platné legislativy
 • Minimalizovat trvalé zábory půdy - řeší následná řízení
 • Během zemních prací provádět oddělenou skrývku půdního horizontu (v místech kde je vyvinut) - řeší následná řízení
 • V dohodě s orgánem ochrany půd rozhodnout o využití případných přebytků půd - řeší následná řízení
 • Zkrápět plochu skládky dle provozního řádu - vyplývá z platné legislativy
 • Zpracování provozního řádu omezujícího negativní vlivy mimo prostor integrovaného komplexu odpadového hospodářství - vyplývá z platné legislativy
 • Vytváření zákonné finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení provozu (tyto činnosti jsou zajišťovány z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let)- vyplývá z platné legislativy

Toto posouzení bylo součástí ÚPD jak pro společné jednání tak pro veřejné projednání a bylo takto vystaveno k veřejnému nahlédnutí.

 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Požadavek na ochranu nezastavěného území je respektován. Oproti platnému ÚPO rozšiřuje zastavitelné plochy o plochu na skládkování v přímé návaznosti na starší plochy, ve kterých dosud skládkování probíhá a které přejdou změnou do ploch výroby.Plochy pro skládkování bude nadále využívat jako plochy výroby. Zásah do nezastavěného území bude minimální. Obec má ve svém ÚPO vymezeny plochy pro výrobu, ale v přímé návaznosti na zastavěné území, které by jak svou velikostí, tak vzdáleností od obce nevyhovovaly záměru zmiňovanému v posouzení na ŽP(bioplynová stanice, FVE).

Rozhodnutí o námitkách

Žádné námitky nebyly podány.

Vyhodnocení připomínek

Žádné připomínky občany obce ani sousedních obcí nebyly podány. Ostatní připomínky organizací a soukromých podnikatelských subjektů byly vyhodnoceny v souladu s platnou legislativou výše. Ostatní připomínky se většinou týkaly dodržení platné legislativy, které je samozřejmé.

 

 

 

Poučení

Proti změně č.I – část 2 územního plánu obce Bratčice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

 

V Bratčicích dne .......................................................

 

 

 

Petr Haramach

Starosta obce

 

 

 

JUDr. Petr Schlesinger

Místostarosta obce

 

 

 

 

Razítko obce

 

Grafická část odůvodnění změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice

 

Legenda ke koordinačnímu výkresu

 

leg
Koordinační výkres

 

koordinační výkres

 

Legenda k výkresu č. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Legenda k výkresu Rozvojové plochy - zábor ZPF

 

leg ZPF

 

Výkres č 11

ZMĚNA č. Zm7, Zm8, Zm8a, Zm8b, Zm8c, Zm9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

11.          Rozvojové plochy - zábor ZPF                                                                                                            1 :   2 000

 

výkres

 

Legenda k výkresu č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Legenda k výkresu č. 1 Širší vztahy

 

leg

 

Výkres č 1

ZMĚNA č. Zm7, Zm8, Zm8a, Zm8b, Zm8c, Zm9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

1.            Širší vztahy                                                                                                                                         1 :   25 000

 

výkr

 

Obsah textové části změny č. 1 část 2 územního plánu obce

1)     VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                                                                                       3

2)     KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT                                                 3

2.1.      ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA                                                                           3

2.2.      OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ                              3

3)     URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ                                                                                                                                           4

3)1      Návrh urbanistické koncepce                                                                                                                  4

3)2      Vymezení zastavitelných ploch                                                                                                              4

3)3      Vymezení ploch přestavby                                                                                                                         5

3)4      Vymezení systému sídelní zeleně                                                                                                             5

4)     KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ                               5

4)1      Dopravní infrastruktura                                                                                                                          5

4)2      Technická infrastruktura                                                                                                                        5

4.3      občanské vybavení                                                                                                                                        5

4.4      veřejná prostranství, zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu                                         5

5)     KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ                                                                           6

5)1      Koncepce uspořádání krajiny                                                                                                                  6

5)2      Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití                          6

5)3      Územní systém ekologické stability                                                                                                     6

6)     STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ                                        7

7)     ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI                                       7

8)     součástí změny č. 1 - část 2. jsou tyto výkresy v grafické  části                                                7

Grafická část změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice                                                         8

Legenda k výkresu č. 2                                                                                                                                           9

výkres č. 2                                                                                                                                                                 12

Legenda k výkresu č. 4                                                                                                                                         14

výkres č. 4                                                                                                                                                                 16

obsah odůvodnění projektanta

1.      vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších  vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací  dokumentací vydanou krajem                                                               18

2.      údaje o splnění zadání                                                                                                                                 18

3.      komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území                                                                                                                                                          18

3.1.      URBANISTICKÁ KONCEPCE                                                                                                                            18

3.2.      KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY                                                                                                   19

3.3.      KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY                                                                                                 19

3.4.      VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ                                                                                                                                                          20

4.      informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno                                                                                                                                                          21

4.1.      VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ                                                                             21

4.2.      VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH                                                                                                                                          22

5.      vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa                                                                                             22

5.1      VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU                                                   22

Bonitované půdně ekologické jednotky                                                                                                                   22

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF                                                                                                                                                        23

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby                                                                               23

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy                                                                           23

Opatření k zajištění ekologické stability                                                                                                                   23

Síť zemědělských účelových komunikací                                                                                                                 23

Investice do půdy                                                                                                                                                        23

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami                                        23

 

5.2      VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH k PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA                                                  25

 

odůvodnění pořizovatele                                                                                                                                     26

Grafická část odůvodnění změny č. 1 - část 2 územního plánu obce Bratčice                              31

Legenda ke koordinačnímu výkresu                                                                                                               32

Koordinační výkres                                                                                                                                               34

Legenda k výkresu č. 11                                                                                                                                       36

Výkres č 11                                                                                                                                                                38

Legenda k výkresu č. 1                                                                                                                                         40

Výkres č 1                                                                                                                                                                  42

 

 

USB  Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno

 

Akce                                                   :           Bratčice

ZMĚNA č. 1 - část 2

ÚZEMNÍHO PLÁNU obce

Textová část

návrh

 

Zakázkové číslo                                  :           28-001-233

 

Pořizovatel                                          :           Městský úřad ŽIDLOCHOVICE,

odbor územního plánování a stavební úřad

 

Objednatel                                          :           Obec Bratčice

 

Zhotovitel                                            :           Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

 

Jednatelé společnosti                         :           Ing. arch. Vladimír Pacek

Ing. Jan Hršel

 

 

Hlavní projektant                                 :           Ing. arch. Emil Navrátil

 

Projektanti

·       urbanistické řešení                          :           Ing. arch. Emil Navrátil

·       doprava                                         :           Ing. arch. Emil Navrátil

·       vodní hospodářství                         :           Ing. Pavel Veselý

·       energetika a spoje                          :           Ing. Pavel Veselý

·       ekologie a životní prostředí              :           Mgr. Martin Novotný

·       ochrana ZPF a PUPFL                    :           Mgr. Martin Novotný

·       technické práce                              :           Ing. arch. Emil Navrátil

 

 

 

 

 

 

Brno, 11/2009

 

Tel.: +420*545 175 791-5 799,                                                                         Fax :    +420*545 175 892

        +420*545 175 890-5 896                                                                       e-mail:    klajmon@usbrno.cz

                                                                                                                                     navratil@usbrno.cz