Úřední deska

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná o půlnoci  z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. V případě dotazů k vyplňování formuláře můžete využít infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných pobočkách České pošty, odeslání bude zdarma. V příloze naleznete Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR, vymezení sčítacího obvodu, jméno a číslo průkazu příslušného sčítacího komisaře, adresu kontaktního místa pro daný sčítací obvod a seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Jihomoravský kraj.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c22721030810330.pdf 3519.8 Kb