Úřední deska

Kotlíkové dotace

Také v roce 2022 chce Jihomoravský kraj nabídnout svým občanům možnost získat finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění. Výše finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci a výše jimi požadované podpory dle jednotlivých typů zdrojů tepla. Za účelem zjištění počtu zájemců o dotaci byl proto vytvořen dotazník, jehož vyplnění nemá závazný chrarakter. Účastníkům dotazníkového šetření nevzniká právo na dotaci ani povinnost se do programu po vyhlášení krajské výzvy zapojit. Vyhlášení programu pro občany je plánováno na první polovinu roku 2022.  Žadatelem může být pouze tzv. "Nízkopříjmová domácnost", kdy průměrný čistý příjem na jednoho člena za rok 2020 nepřesáhl 170.900 Kč. Odkaz na dotazník spolu s informacemi o chystaném dotačním programu naleznete v příloze. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakladni-informace.pdf 149.8 Kb