Hlášení místního rozhlasu

Hlášení MR 25. a 28. 9 . 2020 - Faktury za vodné a stočné

Svazek obcí Šatavsko oznamuje občanům, že od úterý 29. září budou doručovány faktury za vodné a stočné. Žádáme o jejich úhradu bezhotovostním převodem, je nezbytné jako variabilní symbol uvést číslo faktury. Pouze v nezbytných případech je možné úhradu provést na obecním úřadě, a to nejdříve od pondělí 5. října.