Hlášení místního rozhlasu

Hlášení MR 22.3.2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 2021; Možnost vyzvednutí dezinfekce; Poplatky za odpady, psy a nájmy; D-MASO Blažovice

Obecní úřad informuje občany, že Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná v sobotu 27. března. Do 9. dubna má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte prostřednictvím internetu, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Podrobné informace najdete na webových stránkách obce a na stránkách www.scitani.cz.

Obecní úřad oznamuje občanům, že v případě potřeby je možné poskytnout dezinfekci na ruce. Zájemci si dezinfekci mohou vyzvednout každé pondělí a středu v době úředních hodin na obecním úřadě, je třeba si přinést vlastní nádobu.

Dále připomínáme, že poplatky za odpady a psy jsou splatné do konce dubna. Poplatek za svoz odpadů je 450 Kč/osobu, děti do 7 let věku včetně 400 Kč, poplatek za prvního psa je 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč. Tyto poplatky a nájemné za pozemky dle platných nájemních smluv je možné hradit bezhotovostním převodem na účet 13426641/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo domu. S ohledem na současnou situaci není do odvolání možná úhrada v hotovosti na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení.

Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat každé úterý ve 13:30 hod. před budovou obecního úřadu čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scitani-2021.pdf 3519.8 Kb