Aktuálně z obce

Mimořádná okamžitá pomoc pro lidi v tíživé životní situaci v důsledku změny dodavatele energií

V souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů energií se řada lidí dostala do tíživé životní situace. Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje web Úřadu práce, stránky MPSV či Svaz měst a obcí pod následujícími odkazy:

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc