Obec Bratčice

Památky a významné objekty

   PAMÁTKY A VÝZNAMNÉ OBJEKTY

Nejstarší kulturní památkou v obci je kostel Nejsvětější Trojice, jehož nejstarší část pochází z roku 1779. Kostel byl rozšiřován a přestavován koncem devatenáctého století. Z této doby pochází také vnitřní vybavení.

 

 

Interiér kostela - dnešní stav

 

 

Interiér kostela v roce 1902

 

Další památka, která stojí za zmínku je socha sv. Jana Nepomuckého, postavena roku 1786 Václavem Pelchkou a nacházející se dnes ve výklenku domu čp. 75 a socha sv. Floriána

 

 

a kámen, na kterém je kříž a který se v dnešní době nachází v ohradní zdi zahrady domu čp. 40 (ze strany ulice " K Sobotovicím "). V historické kronice je zmínka o tom, že mezi lidmi panovala pověst, že je na tom místě pochován francouzský vojín, který v Bratčicích zemřel na počátku devatenáctého století.

 

Mezi významější objekty ještě patří rodný dům bratří Jakšů 
a památník padlých z I. a II. světové války - stav před rekonstrukcí

 

stav po rekonstrukci

 
SMS INFORMAČNÍ SYSTÉM
 
Získávat informace a zprávy přes sms o dění v obci
 je možné po zaslání vašeho telefonního čísla na
 
starosta@obecbratcice.cz
 

Kontakt

Obec Bratčice Bratčice čp. 36, 664 67
Tel: +420 547 233 166
bratcice@obecbratcice.cz

Regionální předpověď

PočasíVíce počasí

Překladač