GDPR
Informace o zpracování osobních údajů účastníků zásahu JSDH
GDPR - zásady zpracování osobních údajů u Obce Bratčice