Obec Bratčice

Černé skládky

Černé skládky

Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti ochrany životního prostředí každého města a obce. Představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví. Hrozba pokuty zřejmě hříšníky vůbec neodrazuje. Ke vzniku černé skládky můžeme přispět i pouhým odhozením obalu od sušenky nebo PET lahve. Peníze vynakládané na tuto činnost by mohly být využity úplně jinde k něčemu daleko prospěšnějšímu. Nebuďte lhostejní k lidem, jež šetří peníze na úkor nás všech a ničí přírodu.

Přesto, že je v obci prováděn pravidelný svoz odpadu z popelnic, tříděného odpadu i sběr nebezpečného odpadu, možnost uskladnění odpadu na místní skládku firmy Stavos, s. r. o. s 20% slevou pro občany obce, tak se stále potýkáme se zakládáním černých skládek na našem katastrálním území obce.

Jistě drtivá většina občanů dbá na úpravu svých nemovitostí a bezprostředního okolí kolem nich, ale je také třeba, aby nehyzdili skládkami i jiná místa našeho katastru a dohlíželi na lidi z okolních obcí, kteří bezohledně tvoří černé skládky v našem katastru. Pozor také na to, že odložený odpad vedle popelnice nebo kontejneru, byť uložený v nějakém obalu v jiný den, než den svozu, je černá skládka narušující vzhled obce a jeho okolí.

S vaší pomocí, s pomocí fotopastí a policie ČR, budeme chránit naše životní prostředí a především na místech, kde byl v minulosti již zaznamenán výskyt černých skládek. Za nelegální skládkování je možné uložit pokutu do výše až 50 000,- Kč.

Dopady černých skládek na životní prostředí a lidské zdraví
  • degradují krajinu, ohrožují a utlačují rostliny a živočichy
  • mohou zničit porost v blízkém okolí, snižují biodiverzitu a potlačují obnovení vegetačního krytu
  • úniky z černých skládek mohou kontaminovat půdu, vodní zdroje (spodní vody, řeky, zásoby pitné vody)
  • vyhozené předměty na určitých místech mohou zapříčinit náchylnost krajiny k erozi nebo zaplavování (zejména pokud je odpad překážkou k přirozenému toku vody)
  • vyhozené materiály mohou být náchylné ke vznícení. Požár může následně zničit okolní porost.
  • snížení estetické hodnoty krajiny
  • předměty na skládce tvoří riziko pro lidské zdraví (ostré hrany předmětů, prach, chemické výpary, možnost infekce)
  • černé skládky přitahují některé živočišné druhy jako červy a hmyz (například pokud se v pneumatikách drží voda – komáři se líhnou až 100x rychleji v teplé stojaté vodě, organické zbytky pak jsou ideálním živnou půdou pro různé červy a larvy hmyzu)

Jak postupovat v případě, že přistihnete někoho, kdo zakládá černou skládku:

Zaznaménáte-li jak se někdo nelegálně zbavuje odpadu (zakládá tzv. černou skládku) nebo byste chtěli ohlásit jiné chování, které je v rozporu s ochranou přírody: zapište si jeho SPZ, v ideálním případě pořiďte fotografii nebo videozáznam (avšak s ohledem na svoji bezpečnost).

Kontaktujte policii ČR na lince 158 a dejte i nám vědět na e-mail: bratcice@obecbratcice.cz

Černé skládky můžete evidovat pomocí aplikace „Zmapujto.cz“

 
SMS INFORMAČNÍ SYSTÉM
 
Získávat informace a zprávy přes sms o dění v obci
 je možné po zaslání vašeho telefonního čísla na
 
starosta@obecbratcice.cz
 

Kontakt

Obec Bratčice Bratčice čp. 36, 664 67
Tel: +420 547 233 166
bratcice@obecbratcice.cz

Regionální předpověď

PočasíVíce počasí

Překladač